Profil do wypełniania spoin Fugenschnur

Profil Fugenschnur z miękkiego polietylenu (PE) służący do uzupełniającego wypełniania spoin.
Dobra izolacja akustyczna i cieplna.


Nr
art.

Typ

Średnica
(mm)

Opakowanie
(m)

20505 10 10 1000
20506 12 12 1000
20507 15 15 450
20508 20 20 270
20509 25 25 180
20510 30 30 120
20511 35 35 100
20512 40 40 80
20513 50 50 50
20514 60 60 40