Maty bentonitowe

Mata bentonitowa jest wysoce efektywną hydroizolacją, powstałą z zespolenia trzech komponentów: warstwy min. 3,3 kg/m2 granulatu bentonitowego, umieszczonego między tkaniną i włókniną polipropylenową. Zespolenie w jednorodny wyrób zapewnia opatentowany proces igłowania, polegający na zaczepianiu specjalnymi igłami włókien ze spodniej włókniny i przeciąganiu ich przez warstwę bentonitu poza tkaninę, przez co osiąga się wzajemne powiązanie geotekstyliów oraz zamknięcie i ściśnięcie bentonitu. Mata bentonitowa stanowi doskonałą, aktywną izolację przeciw-wodną budowli podziemnych oraz podziemnych części budynków.


Wymiary, dostawa na zamówienie.

ciag-feprreg-rrp-wl-ueefrr-01