Uszczelnienia dylatacji i przepustów

Profil do wypełniania spoin Fugenschnur

Profil Fugenschnur z miękkiego polietylenu (PE) służący do uzupełniającego...

Masa pęczniejąca Duxpa Quellpaste

Jednoskładnikowa masa pęczniejąca działa jak „taśma uszczelniająca Duxpa”...

Masa uszczelniająca Duxpa Stop

Pęczniejąca jednoskładnikowa masa uszczelniająca do gazo- i wodoszczelnego...

Masa uszczelniająca Stopaq FN 2100

Element systemu do uszczelniania przejść kablowych i rurowych p...

Masa uszczelniająca do przerw dylatacyjnych

Trwale elastyczny i bezwonny po utwardzeniu...

ciag-feprreg-rrp-wl-ueefrr-01