Zbrojenie na przebicie

Elementy na przebicie składają się z trzpieni z dwiema głowicami, które łączone są ze sobą poprzez spawanie do listwy montażowej. Trzpienie produkowane sa w zakresie średnic od 10 do 25mm ze stali BSt500S (B500B).Zastosowanie

Stropy bez podciągów oraz pogrubień w strefie przysłupowej wymagają mniejszych kosztów trakcie wykonywania i równocześnie stwarzają idealne warunki do optymalnego wykorzystania budynku.


Problematyka

W wyniku koncerntracji obciążeń w głowicy słupów następuje wzrost naprężeń ścinających. Tradycyjne rozwiązania, takie jak zwiekszenie wysokości stropu, wymiarów słupa, klasy betonu, stopnia zbrojenia, czy też zwiekszenia wymiarów głowicy słupa są nieekonomiczne i często nie przynoszą porządanego zwiększenia nośności. Rozwiązania te mają negatywny wpływ na optymalne wykorzystanie wysokości pomieszczeń jak również podnoszą koszty budynku z uwagi na bardziej złożone porace szalunkowe i zbrojarskie.


Rozwiązania nieekonomiczne: lokalnie lub całościowe zwiększenie grubości stropu.

Przebicie stropu przez słup


Rozwiązanie

Zbrojenie na przebicie umożliwia utworzenie przestrzennej kratownicy w strefie przypodporowej, przenosząc pionową składową siły rozciągającej. Ze względu na bardzo dobrą współpracę głowic trzpieni z betonem, rysy ograniczone są do minimum, jednocześnie nośność na przebicie wzrasta o ok. 90% względem płyt niezbrojonych na przebicie oraz ok.. 26% względem płyt zbrojonych na przebicie strzemionami. Dzięki ukierunkowanemu, punktowemu wzmocnieniu strop można zwymiarować ekonomicznie, na wartość obciążenia niszczącego i tym samym zoptymalizować jego grubość lub rozrzedzić siatkę słupów. Ma to szczególne znaczenie w budownictwie typu administracyjnego, produkcyjnego czy przemysłowego, gdzie występują znacznie większe powierzchnie użytkowe.


ciag-feprreg-rrp-wl-ueefrr-01