Łączniki balkonowe

Dzięki odizolowaniu zewnętrznych elementów żelbetowych od głównej konstrukcji obiektu, przy użyciu łączników balkonowych HALFEN HIT, możliwe jest zdecydowane ograniczenie strat ciepła przez zewnętrzne przegrody, zapobieganie powstawaniu mostków termicznych, kondensacji wilgoci i powstawaniu pleśni na wewnętrznych powierzchniach przegród. Powoduje to zdecydowane ograniczenie kosztów ogrzewania obiektu. Cechą szczególną systemu łączników balkonowych HALFEN HIT jest asortyment składający się z elementów o długości 1m i modułów o długości 20cm. Dzięki temu oraz dzięki możliwości docinania łączników pod żądany wymiar możliwe jest sformowanie połączenia o dowolnej długości. Wykorzystując istniejący w naszej ofercie asortyment łączników możliwe jest zamocowanie niemal każdego typu balkonu, o dowolnym schemacie statycznym.Cechy charakterystyczne i zalety nowych łączników balkonowych HIT-HP High Performance:

 • wyższa klasa odporności pożarowej w standardzie
 • lepsze właściwości termoizolacyjne
 • wyższe nośności łączników – przy grubości płyty ? 16cm możliwe jest przeniesienie siły ścinającej o wartości do 160kN/m
 • nowe standardowe łączniki typu HIT-HP MV są dostępne w trzech długościach: 25cm, 50cm i 100cm – co w wielu przypadkach eliminuje konieczność docinania łączników na budowie
 • możliwy montaż od góry – brak prętów kolidujących ze zbrojeniem płyty
 • nośność elementów jest stabelaryzowana i podana w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-8796/2011.


Cechy charakterystyczne i zalety nowych łączników balkonowych HIT-SP Superior Performance:

 • łączniki HALFEN HIT-SP dzięki zastosowaniu izolacji o grubości 12cm spełniają jeszcze wyższe kryteria izolacyjności termicznej niż łączniki HALFEN HIT-HP z izolacją o grubości 8cm


Cechy charakterystyczne dla łączników balkonowych HALFEN HIT:

 • wbudowane łączniki balkonowe stanowią termiczne oddzielenie konstrukcji żelbetowej od głównej konstrukcji obiektu
 • elementy są objęte Aprobatą Techniczną ITB
 • znaczne oszczędności dzięki ekonomicznemu projektowaniu i użyciu materiału
 • możliwość stosowania w prefabrykowanych płytach typu Filigran
 • odporność ogniowa
 • użyteczny program obliczeniowy dla optymalnego doboru łączników

W przypadku fasad z balkonami istotny jest poniższy detal


Balkon bez izolacji termicznej

Balkon z łącznikiem termoizolacyjnym typu HIT

ciag-feprreg-rrp-wl-ueefrr-01