Zbrojenie skręcane

Główne zastosowania
Przerwy technologiczne
Miejsca koncentracji zbrojenia
Skrócenie długości zakotwienia

Oszczędność miejsca i materiału przy użyciu systemu SAS zamiast zakładów.

Parametry sytemu SAS umożliwiają połączenie 100% prętów w jednym przekroju.

Łączniki są idealnym rozwiązaniem dla skutecznego uciąglenia zbrojenia.

  • Połączenia ścian lub słupów z płytą lub belką
  • Nie ma konieczności niszczenia szalunku

Zakotwienia końcowe skutecznie zastępują haki i pętle – gwarantując bezpieczne zakotwienie prętów

Pręty systemu SAS mogą być montowane i łączone w prosty sposób przy odchyleniu kątowym nawet do 3,5°.

Powyższa zaleta czyni system SAS idealnym rozwiązaniem zbrojenia w:

  • reaktorach el. jądrowych
  • silosach
  • innych zbiornikach

ciag-feprreg-rrp-wl-ueefrr-01