Zbrojenie konstrukcji murowych

Murfor® to prefabrykowane belki zbrojeniowe produkowane w szerokościach:
- od 30 do 280 mm - dla zaprawy tradycyjnej, (Typ RND)
- od 40 do 190 mm - dla cienkich spoin. (Typ EFS)

Zbrojenie to ma szereg zastosowań we wszystkich rodzajach budynków od domów jednorodzinnych, poprzez budownictwo wielorodzinne po obiekty przemysłowe i centra handlowe.

Stosowany jest głównie prewencyjnie w celu wyeliminowania rys i spękań w newralgicznych miejscach budynków, takich jak:

 • strefy podokienne,
 • wypełnienia murem konstrukcji szkieletowych,
 • długie ściany działowe,
 • ściany narażone na zginanie w kierunku prostopadłym do osi ściany, np. ściany magazynów, piwnic, parkingów, itp.

  a także w przypadku:
 • murów wznoszonych na terenach narażonych na nierównomierne osiadanie, np. tereny zalewowe, tarasy i skarpy rzeczne, tereny parasejsmiczne lub szkód górniczych,

  jak również w celach konstrukcyjnych:
 • w nadprożach,
 • w przypadku wieńców "rozproszonych", itp.


ciag-feprreg-rrp-wl-ueefrr-01